Een prijslijst maken of bewerken

Kan ik deze taak uitvoeren?

 1. Klik in het navigatiedeelvenster op Instellingen en klik onder Onderneming op Productcatalogus.
 2. Klik in de gebied Productcatalogus op Prijslijsten.
 3. Klik in de groep Recordbeheer op Nieuw of open de prijslijst die u wilt bewerken.
 4. Voer in het formulier Prijslijst de volgende gegevens in:
  • Naam

   U geeft een naam van maximaal 100 tekens op. De naam moet uniek en duidelijk zijn.

  • Begindatum

   Voer de datum in waarop de lijst ingaat.

   De ingevoerde datum moet de notatie hebben die in uw organisatie is ingesteld voor datums, bijvoorbeeld 01/01/2006 of 31-12-2005.

   Als u voorloopnullen in een datum weglaat, worden ze in Microsoft Dynamics CRM automatisch toegevoegd. Als u bijvoorbeeld 1-1-06 typt, wordt dit in Microsoft Dynamics CRM weergegeven als 01-01-2006, als dat de datumnotatie van uw organisatie is.

  • Einddatum

   Geef op vanaf welke datum deze prijslijst niet meer geldig is.

  • Valuta

   Klik op de knop Opzoeken en selecteer de valuta voor de prijslijst.

 5. Klik op Opslaan of Opslaan en sluiten.

Tip

Belangrijk

U moet ten minste één prijslijst maken voor elk van de valuta's waarin uw organisatie handelt.

Opmerking

De waarden die u in de velden Begindatum en Einddatum opgeeft, worden alleen ter referentie aangeboden en zijn niet van invloed op de bedrijfslogica van Microsoft Dynamics CRM.

Verwante onderwerpen

gebied Productcatalogus

Werken met prijslijsten

Hebt u de benodigde informatie gevonden?
Ja       Nee  
Zo niet, welke informatie hebt u nodig? (optioneel)