Inhoud

Aan de slag
Veelvoorkomende taken

Aan de slag en Help opvragen

Inleiding tot Microsoft Dynamics CRM
Antwoorden zoeken
Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
Sneltoetsen gebruiken
Records beheren

Items zoeken
Items verwijderen
Items afdrukken
Activiteiten beheren
Een notitie of bestand bijvoegen
Meerdere records bewerken
Verbinding gebruiken
Controleren op duplicaten
Records samenvoegen
Uw machtigingen voor een record controleren
Een werkstroom op aanvraag starten
Records delen met collega's

Records en weergaven delen of toewijzen
Gegevens exporteren naar Excel
Gegevens exporteren naar een statisch Excel-werkblad
Gegevens exporteren naar een Excel-draaitabel
Gegevens exporteren naar een dynamisch Excel-werkblad
Dubbele records voorkomen

Dubbele records voorkomen
Duplicatendetectie in- of uitschakelen
Een duplicatendetectieregel maken of bewerken
Een duplicatendetectieregel publiceren of de publicatie ervan intrekken
Controleren op duplicaten
Potentiële dubbele records corrigeren
Gegevens importeren

Gegevens importeren
Het importeren van een bestand voorbereiden
Records uit een bestand importeren
Records bijwerken met de wizard Gegevens importeren
Een sjabloon voor het importeren van gegevens downloaden
De voortgang en resultaten van een importbewerking weergeven en fouten corrigeren
Een gegevenstoewijzing maken of bewerken
Een gegevenstoewijzing exporteren
Een gegevenstoewijzing importeren
Een XML-gegevenstoewijzingsbestand handmatig bewerken
Rapporten gebruiken

Rapporten uitvoeren en gegevens analyseren
Rapporten aanpassen en indelen
Standaardrapporten
Een rapport schrijven met hulpprogramma's voor rapportage
Een standaardrapport bewerken of een Reporting Services-rapport maken
Een aangepast op Fetch gebaseerd SRS-rapport maken
Een rapport uitvoeren
Het standaardfilter voor een rapport bewerken
Eenmalige of geplande momentopnamen van Reporting Services-rapporten maken
Een rapport beschikbaar maken voor extern gebruik
Grafieken gebruiken

Inzicht in grafieken
Grafieken maken of bewerken
Grafieken weergeven en gegevens analyseren
Grafieken verwijderen
Grafieken exporteren
Grafieken importeren
Een gebruikersgrafiek toewijzen
Een gebruikersgrafiek delen
Een kopie maken van een bestaande systeem- of gebruikersgrafiek
Dashboards gebruiken

Inzicht in dashboards
Een gebruikersdashboard maken
Een gebruikersdashboard bewerken
Een gebruikersdashboard verwijderen
Een dashboard gebruiken
Een kopie maken van een bestaand gebruikers- of systeemdashboard
Van een dashboard het standaarddashboard maken
Een gebruikersdashboard delen
Een gebruikersdashboard toewijzen
Gegevens controleren

Gegevens controleren in Microsoft Dynamics CRM
Wijzigingen voor entiteitsrelaties bijhouden
Controle voor een organisatie starten of beëindigen
Controle van entiteiten in- of uitschakelen
Controle van velden in- of uitschakelen
Controleoverzicht van records weergeven
Controlegeschiedenis van afzonderlijke records weergeven
Communicatie met klanten

Kant-en-klare berichten en documenten voor klanten maken
Activiteiten beheren
Werken met ge´ntegreerde chatberichten
E-mailactiviteiten beheren
E-mail verzenden en ontvangen in Microsoft Dynamics CRM voor Outlook
Werken met e-mailactiviteiten
Werken met e-mailsjablonen
De efficiëntie verhogen

Microsoft Dynamics CRM personaliseren

Persoonlijke opties configureren
Persoonlijke opties instellen
Uw gebruikersprofiel weergeven
Startpagina en weergaveopties instellen
Synchronisatieopties instellen in Microsoft Dynamics CRM voor Outlook
Opties voor het deelvenster Werkplek instellen
Opties voor activiteiten instellen
Zelf opties voor landinstellingen instellen
Een e-mailsjabloon maken of bewerken
Opgeven hoe uw e-mail wordt bijgehouden
Adresboekopties instellen in Microsoft Dynamics CRM voor Outlook
Opties voor de synchronisatie van lokale gegevens instellen in Microsoft Dynamics CRM voor Outlook
Privacyopties instellen
Taalopties instellen
Uw gebruikersprofiel weergeven
Wijzigingen in de gebruikersinterface aanvragen
Mobile Express gebruiken

Mobile Express gebruiken
Mobile Express gebruiken
De Knowledge Base gebruiken

Artikelen in de Knowledge Base gebruiken
Werkstromen gebruiken

Werkstromen maken en gebruiken
Levenscyclus van een werkstroom
Werkstroomstructuur
Werken met werkstromen
Een werkstroom op aanvraag starten
Dialoogvensters gebruiken

Dialoogvensters maken en gebruiken
Inzicht in de structuur van dialoogvensters
Werken met dialoogvensters
Een dialoogvenster starten
Een dialoogvenster maken of bewerken
Dynamische waarden aan een dialoogvenster toevoegen of wijzigen
Een dialoogvenster activeren of deactiveren
Processen toewijzen en delen

Een proces aan uzelf toewijzen
Een proces aan een andere gebruiker toewijzen
Een proces met andere gebruikers delen
Documentbeheer gebruiken

Een locatie voor de eerste keer maken of toevoegen
Een locatie toevoegen of bewerken
Een beschadigde locatie repareren
Documenten gebruiken die vanuit Microsoft Dynamics CRM zijn opgeslagen in SharePoint
Communiceren met andere Microsoft Dynamics CRM-gebruikers

Werken met mededelingen
Werken met ge´ntegreerde chatberichten

Verkoop
Klantrelaties beheren

Accounts en contactpersonen beheren
Een verkoopkans koppelen aan een account of contactpersoon
Klantvoorkeuren voor een serviceactiviteit instellen
Een klantrecord toevoegen aan of verwijderen uit een marketinglijst
Gekoppelde campagnes weergeven vanuit klantrecords
Een klantrelatie toevoegen of verwijderen voor een account of contactpersoon
Een account of contactpersoon activeren of deactiveren
Werken met accounts

Werken met accounts
Een account maken of bewerken
Werken met contactpersonen

Werken met contactpersonen
Een contactpersoon maken of bewerken
Nieuwe verkoop genereren

Werken met potentiële klanten

Potentiële klanten beheren
Werken met potentiële klanten
Een potentiële klant maken of bewerken
Een potentiële klant kwalificeren en converteren naar een account, contactpersoon en/of verkoopkans
Een potentiële klant diskwalificeren en afsluiten
Een afgesloten potentiële klant opnieuw activeren
Een klantrecord toevoegen of verwijderen uit een marketinglijst
Gekoppelde campagnes weergeven vanuit klantrecords
Een snelle campagne maken
Dialoogvenster Potentiële klant converteren
Werken met verkoopkansen

Verkoopkansen beheren
Werken met verkoopkansen
Een verkoopkans maken of bewerken
Producten toevoegen of verwijderen
Een account of contactpersoon koppelen aan een verkoopkans
Een concurrent toevoegen of verwijderen
De geschatte omzet opnieuw berekenen
Een verkoopkans afsluiten
Een verkoopkans opnieuw openen
Formulier Verkoopkansproduct
Dialoogvenster Verkoopkansrelatie
Met de concurrentie om klanten strijden
Werken met concurrentenrecords

Werken met concurrentenrecords
Een concurrent maken of bewerken
Producten voor een concurrent toevoegen of verwijderen
Verkoopkansen voor een concurrent toevoegen of verwijderen
Verkoopdocumentatie voor een concurrent toevoegen of verwijderen
Werken met verkoopdocumentatie

Verkoopdocumentatie toevoegen of bewerken
Producten toevoegen of verwijderen
Concurrenten toevoegen of verwijderen
Formulier Verkoopbijlage
Verkoopbijlagen toevoegen of verwijderen
Een bestand uit een verkoopbijlage verwijderen
Doelstellingen beheren

Over doelstellingen
Werken met doelstellingen
Werken met metrische gegevens van doelstellingen
Werken met rollupquery's
Verkooptransacties voltooien

Verkooptransacties voltooien
Werken met prijsopgaven

Werken met prijsopgaven
Een prijsopgave maken of bewerken
Een contactpersoon toevoegen of verwijderen
Een prijsopgave activeren
Een actieve prijsopgave bewerken
Een order maken van een prijsopgave
Een actieve prijsopgave afsluiten
Formulier Prijsopgaveproduct
Werken met orders

Werken met orders
Een order maken of bewerken
Een contactpersoon toevoegen of verwijderen
Een prijs op een order of een factuur vergrendelen of ontgrendelen
Een factuur maken van een order
Een order afsluiten
Formulier Orderproduct
Een product aan een prijsopgave of order toevoegen
Formulier Order annuleren
Werken met facturen

Werken met facturen
Een factuur maken of bewerken
Een contactpersoon toevoegen of verwijderen
Een prijs op een order of een factuur vergrendelen of ontgrendelen
Een factuur afsluiten als voldaan of geannuleerd
Formulier Factuurproduct
Een product toevoegen aan een factuur

Marketing
Campagnes uitvoeren

Campagnes plannen
Werken met campagnes

Campagnes plannen
Werken met campagnes en campagnesjablonen
Een campagne maken of bewerken
Een campagnesjabloon maken of bewerken
Een marketinglijst, verkoopdocumentatie of een product aan een campagne toevoegen
Een planningtaak toevoegen aan een campagne
Een campagneactiviteit toevoegen aan een campagne of campagnesjabloon
Een campagnerespons maken of bewerken
Standaardmarketingrapporten
Werken met snelle campagnes

Inzicht in snelle campagnes
Werken met snelle campagnes
Een snelle campagne maken
Werken met campagneresponsen

Inzicht in campagneresponsen
Werken met campagneresponsen
Een campagnerespons kopiëren
Campagneresponsen converteren naar potentiële klanten of verkoopkansen
Een campagnerespons sluiten
Marketinglijsten gebruiken

Marketinglijsten maken en beheren
Werken met marketinglijsten
Een marketinglijst maken of bewerken
Een marketinglijst activeren
Leden aan een marketinglijst toevoegen
Leden toevoegen aan of bewerken in een statische marketinglijst
Leden toevoegen aan of bewerken in een dynamische marketinglijst
Leden van de ene marketinglijst toevoegen aan de andere
Marketinglijsten samenvoegen
Een dynamische marketinglijst kopiëren als een statische marketinglijst
Leden van een marketinglijst controleren en verwijderen
Meerdere records tegelijk kwalificeren en converteren
De weergegeven kolommen voor de leden van marketinglijsten wijzigen
Klantrecords beheren

Potentiële klanten beheren

Potentiële klanten beheren
Werken met potentiële klanten
Een potentiële klant maken of bewerken
Een potentiële klant kwalificeren en converteren naar een account, contactpersoon en/of verkoopkans
Een potentiële klant diskwalificeren en afsluiten
Een afgesloten potentiële klant opnieuw activeren
Een klantrecord toevoegen of verwijderen uit een marketinglijst
Gekoppelde campagnes weergeven vanuit klantrecords
Een snelle campagne maken
Dialoogvenster Potentiële klant converteren
Accounts en contactpersonen beheren

Accounts en contactpersonen beheren
Werken met accounts
Een account maken of bewerken
Werken met contactpersonen
Een contactpersoon maken of bewerken
Een verkoopkans koppelen aan een account of contactpersoon
De lijst Gesloten activiteiten gebruiken
Klantvoorkeuren voor een serviceactiviteit instellen
Een klantrecord toevoegen aan of verwijderen uit een marketinglijst
Gekoppelde campagnes weergeven vanuit klantrecords
Een account of contactpersoon activeren of deactiveren
Een snelle campagne maken
Standaardverkooprapporten

Services
Services plannen voor uw klanten

Services plannen voor uw klanten
Door de servicekalender navigeren
Servicekalender
Een serviceactiviteit plannen
Werken met serviceactiviteiten
Werken met de werkplekkalender
Werken met afspraken
Klantenservice bieden met contracten en aanvragen

Contracten maken
Werken met contracten
Werken met contractregels
Klantenservice ondersteunen met Microsoft Dynamics CRM
Werken met aanvragen
Wachtrijen gebruiken voor het beheren van activiteiten en aanvragen

Een aanvraag toewijzen aan een gebruiker of een wachtrij
Werken aan een wachtrij-item
Een werkitem vrijgeven
Details van wachtrij-items weergeven
Artikelen in de Knowledge Base gebruiken

Artikelen maken en publiceren
De publicatie van een artikel ongedaan maken

Microsoft Dynamics CRM voor Outlook gebruiken
Records en activiteiten in Outlook

Microsoft Dynamics CRM voor Outlook installeren
CRM-werkzaamheden uitvoeren in Outlook
Werken met records en activiteiten in Microsoft Dynamics CRM voor Outlook
Een record maken in Outlook
Een activiteit maken in Outlook
Contactpersonen, taken en e-mailberichten in Outlook opslaan als Microsoft Dynamics CRM-records
Microsoft Dynamics CRM-formulieren gebruiken voor het maken van activiteiten in Microsoft Dynamics CRM voor Outlook
Verbinding met een andere organisatie maken in Microsoft Dynamics CRM voor Outlook
Informatie synchroniseren
Gegevens synchroniseren
Records bijhouden in Microsoft Dynamics CRM voor Outlook
Offline werken

Beheerdershandleiding
Microsoft Dynamics CRM beheren
Uw organisatie opzetten

Een Business Unit maken of de instellingen voor een Business Unit wijzigen
Notaties voor automatische nummering instellen
Instellingen voor het hele systeem opgeven
Instellingen voor fiscale jaar opgeven
Werken met verbindingen en verbindingsrollen
Voorkeuren voor productupdates instellen
Een site maken of bewerken
Privacyopties voor het gehele systeem instellen
E-mailtoegang voor uw organisatie bepalen
Informatietoegang beheren

Gegevenstoegang beheren
Werken met beveiligingsrollen
Werken met Business Units
Werken met teams
Werken met beveiligingsrollen
Gebruikers beheren

Gebruikers beheren
Gebruikers voor een rayon toevoegen of verwijderen
Een gebruikersrecord beheren
Meerdere gebruikersrecords toevoegen
Werken met uw gebruikersrecord en werkuren
Een beveiligingsrol maken of bewerken
Communiceren met andere Microsoft Dynamics CRM-gebruikers

Werken met mededelingen
Werken met ge´ntegreerde chatberichten
E-mail configureren

De Microsoft Dynamics CRM E-mail Router installeren
Werken met e-mailsjablonen
E-mailmachtigingen
Verbindingen definiëren

Verbindingen gebruiken om de relaties tussen records te definiëren
Werken met verbindingen en verbindingsrollen
Relatietypen beheren
Werken met relatietypen
Microsoft Dynamics CRM instellen voor internationale organisaties

Landinstellingen voor uw organisatie wijzigen
Een valuta toevoegen of verwijderen
Een valuta activeren of deactiveren
Dialoogvenster Taalinstellingen
Aangepaste entiteit- en kenmerktekst vertalen
Aangepaste entiteit- en kenmerktekst exporteren voor vertaling
Verkoop configureren

Werken met rayons
Werken met instellingen voor het fiscale jaar
Werken met verkopers
De productcatalogus maken

De productcatalogus maken
Werken met kortingslijsten
Producten afzonderlijk en in groepen verkopen
Werken met eenhedengroepen
Prijslijsten gebruiken
Werken met prijslijsten
Een product maken in de productcatalogus
Werken met producten
Marketing configureren

Marketing configureren
Marketingmachtigingen
Services configureren

Services plannen voor uw klanten

Services plannen voor uw klanten
Door de servicekalender navigeren
Servicekalender
Serviceactiviteiten boeken in de servicekalender
Serviceactiviteit plannen
Werken met serviceactiviteiten
Werken met de werkplekkalender
Werken met afspraken
Klantenservice bieden met contracten en aanvragen

Contracten maken
Werken met contracten
Klantenservice ondersteunen met Microsoft Dynamics CRM
Werken met aanvragen
Controle configureren

Gegevens controleren in Microsoft Dynamics CRM
Wijzigingen voor entiteitsrelaties bijhouden
Vereiste machtigingen voor controle
Controle voor een organisatie starten of beëindigen
Controle van entiteiten in- of uitschakelen
Controle van velden in- of uitschakelen
Documentbeheer configureren

Documenten beheren in Microsoft Dynamics CRM
Vereiste machtigingen voor documentbeheer
Documentbeheer in- of uitschakelen
Siterecords maken of bewerken
SharePoint-site-URL's valideren en repareren
Documentlocatierecords maken of bewerken
Het CRM-lijstonderdeel installeren
Systeemtaken controleren

Systeemtaken bewaken en beheren
Werken met systeemtaken
Systeemtaken annuleren of de status van een systeemtaak wijzigen
Formulier met gedetecteerde duplicaten
Werkstromen maken

Werkstromen maken en gebruiken
Levenscyclus van een werkstroom
Werkstroomstructuur
Werkstromen controleren en beheren
Werken met werkstromen
Formulier Werkstroomvoorwaarde opgeven
Een werkstroom op aanvraag starten
Dialoogvensters gebruiken

Dialoogvensters maken en gebruiken
Inzicht in de structuur van dialoogvensters
Werken met dialoogvensters
Een dialoogvenster starten
Een dialoogvenster maken of bewerken
Dynamische waarden aan een dialoogvenster toevoegen of wijzigen
Een dialoogvenster activeren of deactiveren

Microsoft Dynamics CRM aanpassen
Aanpassingsmogelijkheden
De Microsoft Dynamics CRM SDK online zoeken
Aanpassingsmachtigingen
Vereiste machtigingen voor aanpassingstaken
Aanpassingen publiceren
Oplossingen gebruiken

Overzicht van oplossingen
Afhankelijkheden van oplossingen gebruiken
Een beheerde oplossing maken
Een onbeheerde oplossing maken
Onbeheerde oplossingen bewerken
Een oplossing verwijderen
Oplossingsonderdelen

Nieuwe of bestaande oplossingsonderdelen toevoegen
Beheerde eigenschappen bewerken of weergeven
Oplossingsonderdelen verwijderen
Afhankelijkheden van oplossingsonderdelen beheren
Standaardoplossingsonderdelen
Beheerde-oplossingsonderdelen
Onbeheerde-oplossingsonderdelen
Oplossingsinformatie

Standaardoplossingsinformatie
Beheerde-oplossingsinformatie
Onbeheerde-oplossingsinformatie
Een oplossing importeren en exporteren

Een oplossing exporteren
Een beheerde oplossing importeren
Oplossingsuitgever

Een oplossingsuitgever toevoegen
Een oplossingsuitgever bewerken
Entiteiten gebruiken

Inzicht in entiteiten
Activiteitsentiteiten gebruiken
Inzicht in entiteitsbeveiliging
Een entiteit verwijderen
Een nieuwe entiteit maken
De naam van een entiteit wijzigen
Entiteitsinformatie weergeven: beheerde oplossing
Entiteitsinformatie weergeven of bewerken: standaardoplossing
Entiteitsinformatie weergeven of bewerken: onbeheerde oplossing
Entiteitpictogrammen bijwerken
Vertalingen importeren
Vertalingen exporteren
Gebeurtenisscripts gebruiken

Gebeurtenisscripts voor velden en formulieren toevoegen of bewerken
Formulierscripts
Gebeurtenishandlers toevoegen voor formuliergebeurtenissen
Gebeurtenishandlers toevoegen voor veldgebeurtenissen
Een gebeurtenisscript testen
Velden gebruiken

Entiteitsvelden gebruiken
Entiteitsvelden toewijzen
Een veld maken of bewerken
Formulierveldeigenschappen bewerken
De standaardwaarde voor velden instellen
Weergaven gebruiken

Weergaven maken en configureren
Een openbare weergave voor een entiteit maken of bewerken
Weergaven voor zoekresultaten aanpassen
De standaardweergave voor een entiteit instellen
De weergave Geavanceerd zoeken bewerken
De weergave Snel zoeken bewerken
De filtercriteria voor een weergave bewerken
De opzoekweergave bewerken
De gekoppelde weergave voor een entiteit bewerken
Een weergave verwijderen
Formulieren gebruiken

Entiteitsformulieren gebruiken
Inzicht in entiteitsbeveiliging
Het hoofdformulier voor een entiteit bewerken
Het hoofdformulier voor een entiteit bewerken
Een nieuw formulier voor een entiteit maken
Een nieuw formulier maken op basis van een bestaand formulier
Een tabblad toevoegen aan een formulier
Een sectie toevoegen aan een formulier
Een beveiligingsrol aan een formulier toewijzen
Sectie-eigenschappen bewerken
Tabbladeigenschappen bewerken
Afhankelijkheden van niet-gebeurtenissen voor een formulier instellen
Een veld toevoegen aan een formulier
Een IFRAME toevoegen of bewerken
Formuliereigenschappen bewerken
Een subraster toevoegen of configureren
Een formulierwebresource toevoegen of bewerken
Relaties gebruiken

Entiteitsrelaties gebruiken
Inzicht in hiërarchische entiteitsrelaties
1:N-relaties tussen entiteiten maken of bewerken
N:1-relaties tussen entiteiten maken of bewerken
N:N-relaties tussen entiteiten maken of bewerken
Berichten gebruiken

Entiteitsberichten bewerken
Optiesets gebruiken

Een algemene optieset bewerken
Een algemene optieset maken
Webresources gebruiken

Een webresource maken of configureren
Een afbeeldingswebresource toevoegen of bewerken
Een op tekst gebaseerde webresource maken of configureren
Een Silverlight-webresource maken of configureren
Clientuitbreidingen gebruiken

Het siteoverzicht bewerken
Linten bewerken
Resources voor ontwikkelaars

Resources voor ontwikkelaars weergeven of downloaden

Systeemdashboards beheren
Systeemdashboards beheren

Inzicht in dashboards
Een systeemdashboard maken
Een systeemdashboard bewerken
Een kopie maken van een bestaand systeemdashboard
Van een dashboard een standaarddashboard maken voor de organisatie
Een systeemdashboard verwijderen

Systeemgrafieken beheren
Systeemgrafieken beheren

Inzicht in grafieken
Een systeemgrafiek maken of bewerken
Een systeemgrafiek verwijderen
Een systeemgrafiek exporteren
Een systeemgrafiek importeren

Referentie
Problemen oplossen

Problemen oplossen